Základní umělecká škola Štětí ZUŠ Štětí ZUŠ Štětí je příspěvkovou organizací Města Štětí. | Najdete na Facebooku Facebook

Výuka hry na :
- klavír / Květa Marková, Mgr. Pavel Zarkov
- trubku / Tomáš Kašpar
- kytaru / Tomáš Kašpar
- akordeon / Milena Salačová
- zobcovou flétnu / Miroslav Loučka
- klarinet / Miroslav Loučka
- fagot / Miroslav Loučka
- bicí nástroje / Bc. Jan Hrovatitsch
                          Mgr. Tomáš Kašpar
 
Další vyučující :
- hudební nauka, P.H.V. /
  Jakub Koch, Dis.
- sbory - Jakub Koch, Dis.

Výtvarné obory :
- Přípravná výtvarná výchova / 2 roky
- Základní studium I. / 7 let
- Základní studium II. / 3 roky

Obory obsahují předměty :
- Plošná tvorba
- Prostorová tvorba
- Objektová a akční tvorba

Výtvarné obory vyučuje:
- Lenka Dunajová

 


Ilustrační foto Ilustrační foto