Základní umělecká škola Štětí ZUŠ Štětí ZUŠ Štětí je příspěvkovou organizací Města Štětí. | Najdete nás na Facebooku Facebook

 Srdečně zveme na ojedinělou akci "ZUŠ OPEN před aťasem", která proběhne na pozemku školy dne 30.5.2017 od 13 do 18 hodin. Jsme součástí celonárodního projektu na oslavu uměleckého vzdělávání "ZUŠ OPEN". V programu je i slavnostní otevření výtvarného ateliéru :)

  

Hudební obor

Hudební obor v naší škole reprezentuje výuka hry na trubku, kytaru, zobcovou flétnu, klarinet, fagot, klavír, akordeon a bicí soupravu. Vědomí orchestrální sounáležitosti rozvíjejí žáci v různých nástrojových obsazeních při komorní hře.

Nejmenším dětem je určena přípravná hudební výchova. Teoretické znalosti, potřebné ke zvládnutí hry na nástroj a k náležitému rozvoji hudební osobnosti, získávají žáci v hudební nauce.

S více než desetiletou tradicí se na naší škole úspěšně vyučuje i sborový zpěv .

Hru na kytaru, trubku a housle vyučuje pan učitel Tomáš Kašpar st., Květa Marková a MgA. Petra Kunfrontová vychovávají budoucí klavíristy. U Miroslava Loučky studují budoucí klarinetisté a fagotisté. Současně vyučuje hře na zobcovou flétnu a učí se u něho i žáci komorní a souborové hry. Milena Salačová vyučuje hráče na akordeon. Výuku na bicí nástroje vede ředitel školy Bc. Jan Hrovatitsch a Mgr. Tomáš Kašpar ml., který zároveň vyučuje hře na elektronické klávesové nástroje.
Učitelem hudební nauky a přípravné hudební výchovy je Jakub Koch, Dis.. Zároveň je sbormistrem školního dívčího pěveckého sboru a smíšeného pěveckého sboru PHV.

Výsledky studia našich žáků prezentujeme pravidelně třikrát do roka na koncertech hudebního oboru v malém sále Kulturního střediska. Dále se žáci prezentují na různých vystoupeních ve měste i mimo něj, např. v Hospici Sv. Štěpána v Litoměřicích. Žáci se také úspěšně účastní různých soutěží.

Na konci školního roku vždy provádíme nábor nových žáků a vyhledáváme nové talenty v mateřských školách.

Přihlásit ke studiu na naší škole se mohou všichni zájemci buď osobně, nebo na uvedených kontaktech. Pravidelně se na nás obracejí i studenti pedagogických fakult, abychom jim pomohli při zkouškách z odborných hudebních předmětů.

Ilustrační foto Ilustrační foto