Základní umělecká škola Štětí ZUŠ Štětí ZUŠ Štětí je příspěvkovou organizací Města Štětí. | Najdete nás na Facebooku Facebook

 Nový školní rok máme tady a my se opět těšíme na naše žáky a vše nové co nás čeká.Všem žáčkům a rodičům přejeme úspěšný školní rok!

  

 Nový školní rok máme tady a my se opět těšíme na naše žáky a vše nové co nás čeká.Všem žáčkům a rodičům přejeme úspěšný školní rok!

  

Hudební obor

Hudební obor v naší škole reprezentuje výuka hry na trubku, housle, basovou kytaru, kytaru, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, fagot, klavír, akordeon, elektrické klávesové nástroje a bicí soupravu. Vědomí orchestrální sounáležitosti rozvíjejí žáci v různých nástrojových obsazeních při komorní hře.

Nejmenším dětem je určena přípravná hudební výchova. Teoretické znalosti, potřebné ke zvládnutí hry na nástroj a k náležitému rozvoji hudební osobnosti, získávají žáci v hudební nauce.

S více než desetiletou tradicí se na naší škole úspěšně vyučuje i sborový zpěv a od roku 2015 i zpěv sólový.

Hru na kytaru, trubku a housle vyučuje pan uč. Tomáš Kašpar st.. Paní uč. Květa Marková a paní uč. MgA. Petra Kunfrontová vychovávají budoucí klavíristy. U pana uč. Miroslava Loučky studují budoucí klarinetisté a fagotisté. Současně vyučuje hře na zobcovou flétnu a učí se u něho i žáci komorní a souborové hry. Příčné flétny již od nejmladších žáků vyučuje paní uč. Jaroslava Maťáková. Paní uč. Milena Salačová vychovává hráče na akordeon. Výuku na bicí nástroje vede ředitel školy Bc. Jan Hrovatitsch a pan uč. Mgr. Tomáš Kašpar ml., který zároveň vyučuje hře na elektronické klávesové nástroje. 
Učitelem hudební nauky a přípravné hudební výchovy je paní uč. Mgr. Kamila Kašparová. Sólový zpěv vyučuje pan uč. Jakub Koch, Dis., který je zároveň sbormistrem školního dívčího pěveckého sboru a smíšeného pěveckého sboru PHV. Od roku 2018 učí hru na kytaru také nový učitel - Jan Kalous.

Výsledky studia našich žáků prezentujeme pravidelně během celého roku, minimálně však třikrát do roka na tradičních koncertech hudebního oboru v malém sále Kulturního střediska nebo v Městském kině Štětí. Dále se žáci prezentují na různých vystoupeních ve městě i mimo něj, např. v Hospici Sv. Štěpána v Litoměřicích. V roce 2017 jsme se sborem absolvovali i první výjezd do zahraničí, konkrétně do Německa na Mezinárodní hudební festival. Žáci se také úspěšně účastní různých soutěží.

Na konci školního roku vždy provádíme nábor nových žáků a vyhledáváme nové talenty v mateřských školách.

Přihlásit ke studiu na naší škole se mohou všichni zájemci buď osobně, nebo na uvedených kontaktech. Pravidelně se na nás obracejí i studenti pedagogických fakult, abychom jim pomohli při zkouškách z odborných hudebních předmětů.

Ilustrační foto Ilustrační foto