Základní umělecká škola Štětí ZUŠ Štětí ZUŠ Štětí je příspěvkovou organizací Města Štětí. | Najdete nás na Facebooku Facebook

 Nový školní rok máme tady a my se opět těšíme na naše žáky a vše nové co nás čeká.Všem žáčkům a rodičům přejeme úspěšný školní rok!

  

 Nový školní rok máme tady a my se opět těšíme na naše žáky a vše nové co nás čeká.Všem žáčkům a rodičům přejeme úspěšný školní rok!

  

Hudební nástroje

Trubka
Výuka na tento nástroj je určena nejen pro chlapce, ale i pro dívky ve věku 9 - 10 let. Nástroj vyžaduje kromě elementárních hudebních předpokladů nemalé fyzické nasazení. Předností je možnost zařazení do dechového orchestru. Nastroj zapůjčí škola zdarma.

Kytara
Studium hry na kytaru mohou zahájit žáci ve věku 8. - 9. let, kteří pak absolvují hru tzv. klasické kytarové literatury, nebo žáci starší (do 18. let), kteří mají zájem o zdokonalení hry doprovodu k písním, případně o hru na elektrickou kytaru se zaměřením na blues a rock. Všichni uchazeči by měli mít dobrý vztah ke zpěvu.

Housle
Se hrou na tento nástroj se začíná co možná nejdříve, tj. nejpozději s první třídou základní školy. Při výchově žáka je zcela nezbytná spolupráce školy a rodičů. Důležitým předpokladem pro studium houslí je výborná sluchová analýza a motorické schopnosti. Odměnou za mimořádné úsilí žáka po dobu studia je pak možnost interpretovat to nejlepší z klasické hudby. Nástroje jsou rovněž k dispozici v naší ZUŠ.

Basová kytara
Ideální věk pro začátek studia se odvíjí od fyzické vyspělosti žáka / chlapců i dívek /. V obecné rovině se jedná o děti kolem sedmé třídy záklaní školy. Potřebným vybavením pro hru je samotný nástroj a basové combo. S pořízením a vhodným výběrem poradí učitel nástroje. Nezbytnou disciplínou  studia je hra z notového zápisu, později hra podle akordových značek a zapojení hráče do skupiny. Dobrý a technicky vybavený "basák" je dnes ozdobou každé kapely.

Zobcová flétna
Na sopránovou zobcovou flétnu se mohou začít učit již děti od 1. třídy. Určitou výhodou je poměrná snadnost hry a určitě i fakt, že je to nástroj cenově dostupný. Foukání také napomáhá tělesnému rozvoji. Cílem výuky je souborová, nebo sólová hra. Zároveň je zobcová flétna ideální přípravou pro hru na jiný dechový nástroj.

Klarinet
Na klarinet se začínají učit děti zpravidla po dovršení 10. - 11. roku podle individuální fyzické vyspělosti. Začít lze i v pokročilejším věku. Studium je náročnější, je zapotřebí soustavného cvičení. Výuka může trvat až dva cykly (jeden cyklus trvá 4 roky). Je zde možnost zapojení do komorní souborové hry, nebo zařazení do dechového orchestru. Nástroj škola zapůjčí zdarma.

Fagot
S výukou se začíná ve 13. - 14. letech, podle fyzických dispozic. Studium hry na fagot je velmi náročné. K jeho zvládnutí je nutné pravidelné denní cvičení. Výuka opět může trvat dva cykly. Nástroj můžeme využít jak k sólové hře, tak i ve hře komorní a souborové.

Klavír
Klavír patří již tradičně k nejoblíbenějším hudebním nástrojům. Žáci se při studiu seznámí se všemi hudebními obdobími a styly a naučí se hrát i podle akordových značek. Klavír má široké uplatnění ve všech hudebních žánrech a orchestrech, jako nástroj sólový i doprovodný.

Akordeon
Akordeon byl delší dobu nástrojem neprávem opomíjeným. Na zvýšení jeho popularity má zřejmý podíl i uplatnění v současných skupinách jako Čechomor, Divokej Bill, Tři sestry a dalších. Tradiční uplatnění nachází v hudbě lidové. Běžnější je nástroj klávesový, méně rozšířený je knoflíkový. Hra na oba nástroje se na naší škole vyučuje. Akordeon škola zapůjčí zdarma.

Bicí nástroje
Hra na bicí soupravu se stává stále více oblíbenou, a to nejen mezi chlapci. Tento nástroj je dnes samozřejmou součástí každého hudebního tělesa a hudebního stylu. S výukou je možno začít již v šesti letech. Žák se učí nejprve správné držení paliček, následně základní techniku na malý buben a konečně přechází ke hře na celou soupravu. Neotřelá vyučovací metoda nepostrádá, dnes již samozřejmé, využití multimédií. Výuka probíhá v přízemí hlavní budovy školy a to na klasické akustické bicí soupravě a také na elektronické bicí soupravě zn. Millenium.

EKN - elektrické klávesové nástroje
Hrou na elektronické klávesové nástroje se rozumí hráčská schopnost a dovednost ovládat různé typy elektronických keyboardů a syntezátorů, znalost základních pojmů v oblasti MIDI a také schopnost ovládání těchto typů nástrojů v DAW prostředí (software pro tvorbu hudby).
Cílem je naučit žáka hráčským (interpretace jednotlivých skladeb), aranžérským (možnost volby i tvorby zvukových rejstříků z dané palety možností) a analytickým schopnostem (rozvoj harmonického myšlení (schopnost rozeznávat akordy v písních,atd.)).

Komorní hra
Žáci hrají v různých nástrojových obsazeních. Např. různé kombinace fléten, 2 klarinety, 3 klarinety, 2 klarinety a fagot a pod. Zde spolu mohou hrát žáci, kteří jsou již na určité hudební úrovni. Též s nimi může hrát učitel.

Ilustrační foto Ilustrační foto