Základní umělecká škola Štětí ZUŠ Štětí ZUŠ Štětí je příspěvkovou organizací Města Štětí. | Najdete nás na Facebooku Facebook

 Nový školní rok máme tady a my se opět těšíme na naše žáky a vše nové co nás čeká.Všem žáčkům a rodičům přejeme úspěšný školní rok!

  

 Nový školní rok máme tady a my se opět těšíme na naše žáky a vše nové co nás čeká.Všem žáčkům a rodičům přejeme úspěšný školní rok!

  

O Základní umělecké škole Štětí

Jsme veřejnou školou hlavního vzdělávacího proudu s uměleckým zaměřením, umožňující schopným zájemcům od šesti do devatenácti let základní umělecké vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. Zvláštní důraz klademe na přípravu talentovaných žáků k dalšímu studiu na vyšších uměleckých školách. Současně usilujeme o to, aby umělecké vzdělávání bylo přístupné i žákům, kteří mají určité minimální předpoklady pro zdárný umělecký rozvoj a prokazují zájem o zvolený obor. Snažíme se též zajistit odborný pedagogický přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přihlášku do ZUŠ Štětí si můžete stáhnout zde.
Se Školním řádem naší školy se můžete seznámit zde.
Se Školním vzdělávacím programem (ŠVP) ZUŠ Štětí se můžete seznámit zde.
Elektronická klasifikace žáků k nahlédnutí zde.

Školné :  
Hudební obor - přípravné oddělení - 2 hod. týdně 200 Kč / měs.
Hudební obor - I. a II. cyklus výuky - 1 - 3 hod. týdně 290 Kč / měs.
Hudební obor - sborový zpěv - 2 hod. týdně 100 Kč / měs.
   
Výtvarný obor - přípravné oddělení - 2 hod. týdně 200 Kč / měs.
Výtvarný obor - I. a II. cyklus výuky - 3 hod. týdně 200 Kč / měs.
   

Výuka hry na :
- klavír / Květa Marková, MgA. Petra Kunfrontová
- trubku / Tomáš Kašpar
- kytaru / Tomáš Kašpar
- basovou kytaru / Tomáš Kašpar
- akordeon / Milena Salačová
- zobcovou flétnu / Miroslav Loučka
- příčnou flétnu / Jaroslava Maťáková
- klarinet / Miroslav Loučka
- fagot / Miroslav Loučka
- elektrické klávesové nástroje /
Mgr. Tomáš Kašpar
- bicí nástroje / Bc. Jan Hrovatitsch
Mgr. Tomáš Kašpar

Další vyučující :
- hudební nauka, P.H.V. / Mgr. Kamila Kašparová
- solový zpěv / Jakub Koch, Dis.
- sbory / Jakub Koch, Dis.

Výtvarné obory :
- Přípravná výtvarná výchova / 2 roky
- Základní studium I. / 7 let
- Základní studium II. / 3 roky

Obory obsahují předměty :
- Plošná tvorba
- Prostorová tvorba
- Objektová a akční tvorba

Výtvarné obory vyučuje:
- Lenka Dunajová

 


Ilustrační foto Ilustrační foto