Základní umělecká škola Štětí ZUŠ Štětí ZUŠ Štětí je příspěvkovou organizací Města Štětí. | Najdete nás na Facebooku Facebook

 Srdečně zveme na ojedinělou akci "ZUŠ OPEN před aťasem", která proběhne na pozemku školy dne 30.5.2017 od 13 do 18 hodin. Jsme součástí celonárodního projektu na oslavu uměleckého vzdělávání "ZUŠ OPEN". V programu je i slavnostní otevření výtvarného ateliéru :)

  

O Základní umělecké škole Štětí

Jsme veřejnou školou hlavního vzdělávacího proudu s uměleckým zaměřením, umožňující schopným zájemcům od šesti do devatenácti let základní umělecké vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. Zvláštní důraz klademe na přípravu talentovaných žáků k dalšímu studiu na vyšších uměleckých školách. Současně usilujeme o to, aby umělecké vzdělávání bylo přístupné i žákům, kteří mají určité minimální předpoklady pro zdárný umělecký rozvoj a prokazují zájem o zvolený obor. Snažíme se též zajistit odborný pedagogický přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přihlášku do ZUŠ Štětí si můžete stáhnout zde.
Se Školním řádem naší školy se můžete seznámit zde.
Se Školním vzdělávacím programem (ŠVP) ZUŠ Štětí se můžete seznámit zde.
Elektronická klasifikace žáků k nahlédnutí zde.

Školné :  
Hudební obor - přípravné oddělení - 2 hod. týdně 200 Kč / měs.
Hudební obor - I. a II. cyklus výuky - 1 - 3 hod. týdně 290 Kč / měs.
Hudební obor - sborový zpěv - 2 hod. týdně 100 Kč / měs.
   
Výtvarný obor - přípravné oddělení - 2 hod. týdně 200 Kč / měs.
Výtvarný obor - I. a II. cyklus výuky - 3 hod. týdně 200 Kč / měs.
   

Výuka hry na :
- klavír / Květa Marková, MgA. Petra Kunfrontová
- trubku / Tomáš Kašpar
- kytaru / Tomáš Kašpar
- basovou kytaru / Tomáš Kašpar
- akordeon / Milena Salačová
- zobcovou flétnu / Miroslav Loučka
- klarinet / Miroslav Loučka
- fagot / Miroslav Loučka
- elektrické klávesové nástroje /
                          Mgr. Tomáš Kašpar
- bicí nástroje / Bc. Jan Hrovatitsch
                          Mgr. Tomáš Kašpar

Další vyučující :
- hudební nauka, P.H.V. / Jakub Koch, Dis.
- solový zpěv / Jakub Koch, Dis.
- sbory / Jakub Koch, Dis.

Výtvarné obory :
- Přípravná výtvarná výchova / 2 roky
- Základní studium I. / 7 let
- Základní studium II. / 3 roky

Obory obsahují předměty :
- Plošná tvorba
- Prostorová tvorba
- Objektová a akční tvorba

Výtvarné obory vyučuje:
- Lenka Dunajová

 


Ilustrační foto Ilustrační foto