Základní umělecká škola Štětí ZUŠ Štětí ZUŠ Štětí je příspěvkovou organizací Města Štětí. | Najdete nás na Facebooku Facebook

 Nový školní rok máme tady a my se opět těšíme na naše žáky a vše nové co nás čeká.Všem žáčkům a rodičům přejeme úspěšný školní rok!

  

 Nový školní rok máme tady a my se opět těšíme na naše žáky a vše nové co nás čeká.Všem žáčkům a rodičům přejeme úspěšný školní rok!

  

Plakát

 


 

Umění z papíru

Propozice k projektu: Umění z papíru

Cíl projektu: Zapojením veřejnosti regionu dosáhnout lepší  propagace partnerů a jejich vzájemné spolupráce. Projektem přispět ke kreativnímu rozvoji osobnosti zúčastněných a pomoci k získání povědomí o společenských, kulturních, přírodních a technických hodnotách prostředí, které nás obklopuje. Dosáhnout i posunu ve vnímání uměleckých a kulturních podnětů členů společnosti.

Doba projektu: 5 let (2017 – 2021)
Partneři projektu: Mondi Štětí a.s.,
                            Základní umělecká škola Štětí (příspěvková organizace města Štětí)
                            Městská knihovna Štětí (KIZ – organizační složka města Štětí)

Věková kategorie: od 6 do 99 let
Soutěžní kategorie:
1. kategorie: 6 – 11 let
2. kategorie: 12 – 15 let
3. kategorie: 16 – 26 let
4. kategorie: 27 - 99 let

Z každé soutěžní kategorie budou komisí vybrány 3 nejlepší práce.

Územní vymezení: okres Litoměřice

Téma 1. ročníku
Člověk součástí planety
Okruhy tématu: stvoření člověka, člověk a jeho tělo, člověk součástí komunity, člověk a jeho činnosti, život člověka v různých částech světa, člověk ve vesmíru


Materiál: jakýkoliv druh papíru, papírové prefabrikáty (krabice, role, dutinky,… aj.)
Techniky: dekoláž a koláž, asambláž, komiks, technika prostorové tvorby, muchláž, quilling, kašírování, origami, decoupage vrstvení, pletení.
Použití kresby, malby a nepapírových materiálů (plast, dřevo, textil…aj.), pouze jako doplněk práce.

Vyhlášení 1. ročníku: 2. 1. 2017
Termín odevzdání prací: 31. 10. 2017
Vyhodnocení prací: 1. polovina listopadu 2017
Vyhlášení vítězů a předání cen: 22. 11. 2017

Prezentace prací: kino, knihovna, informační centrum, ateliér ZUŠ, prostory firmy Mondi Štětí a.s., masmédia (tisk, televize…)
Ostatní propozice: Vítězné práce se nevracejí a autor souhlasí s dalším využitím výtvarné práce k nekomerčním účelům organizátora projektu. Ostatní práce si autoři mohou vyzvednout na sběrných místech do 31. 1. 2018. Poté se stávají vlastnictvím organizátora.

Výtvarné práce je nutné opatřit na zadní straně štítkem s údaji:

Název práce:
Jméno a příjmení autora:
Věk:
Adresa autora:
Telefon:
Kontaktní e-mail:

Sběrná místa a kontakty na organizátory projektu:

Sběrné místo: Městská knihovna
Adresa: Obchodní 708,
411 08 Štětí
Kontaktní osoba: Ivana Roubíčková
Tel. číslo: 416813327
E-mail: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  

Sběrné místo: Základní umělecká škola
Adresa: Horova 26, 411 08 Štětí
Kontaktní osoba: Lenka Dunajová
Tel. číslo: 416812368
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Výtvarný obor

Výtvarný obor ZUŠ nabízí výtvarné vzdělání dětem od šesti let v předmětu:

Výtvarná tvorba : kresba, malba, grafika; práce s hlínou, sádrou, objekty z drátů, papíru a podobně; kontakt s materiálem a prostředím, aktivity v krajině

Studium je rozděleno na:

Přípravnou výtvarnou výchovu
Studium je dvouleté. Žáci se učí základním dovednostem a návykům.

Základní studium I.
Sedmileté. Žáci prohlubují své dovednosti a schopnosti. Jsou vedeni k rozvoji výtvarného myšlení a cítění

Základní studium II.
Čtyřleté.

Výuka probíhá jedenkrát týdně ve dvou až tříhodinovém bloku. Přípravné studium, 1. a 2. ročník mají dvouhodinovou dotaci jedenkrát týdně.
Žáci studující výtvarný obor se seznamují s různými výtvarnými technikami. které uplatňují ve své tvorbě. Snaží se realisticky i abstraktně vyjádřit svůj názor na viděnou skutečnost.
ZUŠ je školou výběrovou, proto se předpokládá žákův zájem o zvolený obor a v neposlední řadě i zájem ze strany rodičů.

S prací našich žáků se můžete seznámit na výstavách v Městské knihovně Štětí, v informačním středisku města či v městském kině.

Výtvarnou výchovu na naší škole vyučuje paní uč. Lenka Dunajová.


 

Ilustrační foto Ilustrační foto