Aktuality

Co se událo a co je nového ...

Představujeme Spolek přátel ZUŠ Štětí

Vážení rodiče a přátelé školy,

rádi bychom Vás touto cestou oslovili a seznámili Vás s nově vzniklým Spolkem přátel ZUŠ Štětí. Spolek přátel při ZUŠ Štětí (dále jen Spolek) byl zaregistrován již v roce 2021, svoji praktickou činnost ale započnev současném roce 2022. Předsedou Spolku je Bc. Jan Hrovatitsch.

Posláním Spolku je zastupovat zájmy ZUŠ a především jejích žáků. Stane se tak partnerem školy při konání různých aktivit, kde jsou možnosti ZUŠ omezené. V neposlední řadě bude Spolek podporovat výchovně vzdělávací aktivity školy a to např. výukou dospělých nebo pořádáním výtvarných workshopů. Od ledna 2022 je možné navštěvovat výuku hry na bicí nástroje, kytaru, klavír, akordeon a dále sólový zpěv. Výtvarné workshopy budou pořádány 1-2 x za měsíc.

Hlavním zdrojem financí Spolku jsou členské příspěvky. Vstupní poplatek člena činí 100 Kč. Dalším zdrojem jsou pak prostředky získané za prodej voucherů na výuku.

 • Výtvarný workshop - 2 hodiny (2 x 60 minut), max 12 účastníků - cca 250 Kč
 • Výuka hry na hudební nástroje a zpěv - 1 hodina (60 minut), 1 posluchač - 350 Kč

Zájemce si zakoupí voucher na 5 hodin výuky (hudební nástroj a zpěv), tedy voucher v hodnotě 1750 Kč. Cena účasti na výtvarném workshopu bude závislá na náročnosti daného tématu.

Zájemci o činnost Spolku a aktivní členství jsou vítáni, informace podá ředitel školy.


Akce školy

Školní rok 2022/2023

 • 24.11.2022 - 10:00 - VO - UMPA (vyhodnocení výsledků)
 • 1.12.2022 - 18:00 - Koncert pěveckého sboru u rozsvícení vánočního stromečku
 • 6.12.2022 - 18:00 - Koncert pěveckého oddělení a Severočeské harmonie
 • 15.12.2022 - 14:00 - Koncert HO pro seniory - U Cementárny 452
 • 15.12.2022 - 16:00 - Koncert HO pro seniory Štětí, Školní 700
 • 16.12.2022 - 15:00 - Koncert žáků pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích 
 • 19.12.2022 - 17:00 - Koncert žáků HO - Malý sál KS Štětí
 • 20.12.2022 - 18:00 - Koncert pěveckého oddělení - Kino Štětí
 • 23.01.2023 - 17:00 - Koncert žáků klavírní třídy Květy Markové
 • 1.2.2023 - Výstava prací žáků VO
 • 1.2.2023 - 17:00 - Vernisáž VO - knihovna Štětí
 • 15.3.2023 - 18:00 - koncert školní kapely No Stress 
 • 1.5. - 31.5.2023 Výstava prací žáků VO Karolíny Dunajové - Městská knihovna
 • 5.5.2023 - Koncert žáků HO a TO pro MŠ
 • 9.5.2023 - Průzkum hudebního nadání dětí MŠ Štětí
 • 17.5. a 18.5.2023 - 13:00 - 17:00 - Přijímací zkoušky nových žáků
 • 23.6.2023 - Klavírní koncert žáků Květy Markové - 17:00 - budova ZUŠ
 • 7.6.2023 - 17:00 - Koncert ZUŠ OPEN - Nové náměstí Štětí
 • 11.6.2023 - 17:00 - Koncert No Stress - U Labe

Školní rok 2021/2022

 • 16.11.2021 - 17:00 - Koncert třídy P.Kunfrontové - ZUŠ Štětí
 • 30.11.2021 - 18:00 - Koncert pěveckého oddělení - Kino Štětí
 • 1.12.2021 - 18:00 - Koncert pěveckého sboru u rozsvícení vánočního stromečku
 • 7.12.2021 - 17:00 - Koncert žáků hudebního oboru - Malý sál KS Štětí
 • 25.2.2022 - 10:00 - Okresní kolo soutěže bicích nástrojů - ZUŠ Štětí
 • 29.3.2022 - 17:00 - Koncert žáků hudebního oboru - Malý sál KS Štětí
 • 22.4.2022 - 10:00 - Koncert pro mateřské školky
 • 17.5.2022 - 18:00 - Koncert pěveckého oddělení - Kino Štětí 
 • 20.5.2022 - 15:00 - Koncert pro seniory - U Cementárny 452
 • 20.5.2022 - 16:00 - Koncert pro seniory - Školní 700
 • 24.5.2022 - 17:00 - Závěrečný koncert - Malý sál KS Štětí
 • 11.6.2022 - 15:00 - Vystoupení tanečního oboru ZUŠ - Kino Štětí 
 • 13.6.2022 - 18:00 - Koncert bicích nástrojů - Kino Štětí
 • 21.6.2022 - 17:00 - Koncert ZUŠ OPEN - Nové náměstí Štětí
 • 29.6.2022 - 17:30 - Divadelní hry v podání LDO - Malý sál KS

Školní rok 2020/2021

 • 1.12 2020 - hudební nahrávky, ukázky výtvarných prací a krátká videa dramatického oboru na Youtube a webu školy
 • 23.6.2021 - 17:00 - Koncert ZUŠ OPEN - Nové náměstí Štětí

Školní rok 2019/2020

 • 28.09.2019 - 14:00 - Den hasičů 2019 -  u Labe ve Štětí
 • 01.10. - 31.10.2019 - výstava absolventů výtvarného oboru ZUŠ - MK Štětí
 • 11.10.2019 - 11:00 - koncert pro ZŠ Ostrovní ve Štětí - zpěváci
 • 24.10.2019 - 17:00 - koncert Mgr. Drahoslavy Satorové - Seminář pro děti klavíristy i neklavíristy - budova ZUŠ
 • 15.11.2019 - 14:00 - soustředění pěveckého sboru - Nedamov
 • 22.11.2019 - 15:30 - koncert pro Hospic sv. Štěpána - Litoměřice
 • 01.12.2019 - 17:45 - Rozsvěcení vánočního stromu ve Štětí - zpěváci
 • 03.12.2019 - 17:00 - Vánoční koncert žáků ZUŠ - malý sál KS Štětí
 • 04.12.2019 - 14:30 - koncert pro seniory - Školní 700
 • 04.12.2019 - 16:00 - koncert pro seniory - U Cementárny 452
 • 11.12.2019 - 18:00 - setkání k 60. výročí školy - kino Štětí
 • 29.01. - 16:30 - Třídní koncert - P.Kunfrontová, M.Loučka
 • 05.02.2020 - 17:00 - Vernisáž - Městská knihovna Štětí
 • 19.02.2020 - 16:30 - Třídní koncert - K. Marková
 • 24.03.2020 - 18:00 - Jarní koncert - Malý sál KS Štětí - zrušeno
 • 16.04.2020 - 10:00 - koncert pro MŠ - Velký sál KS Štětí - zrušeno
 • 20.04.2020 - 09:00 - nábor dětí z MŠ - budova ZUŠ - zrušeno
 • 15.05.2020 - 15:30 - koncert pro Hospic sv. Štěpána - Litoměřice - zrušeno
 • 26.05.2020 - 17:00 - závěrečný koncert žáků ZUŠ - zrušeno
 • 18.06.2020 - 18:00 - koncert bicích nástrojů ZUŠ - zrušeno

Školní rok 2018/2019

 • 25.03.2019 - 10:00 - Krajské kolo soutěže žáků ZUŠ ve hře na akordeon
 • 27.03.2019 - 17:00 - Jarní koncert žáků HO - malý sál KS Štětí
 • 07.04.2019 - 10.00 - akce ZAHRADA - fotky v  GALERII 
 • 12.04.2019 - 10:00 - Koncert pro MŠ - velký sál KS
 • 15.04.2019 - 09:00 - Nábor dětí z MŠ - sál ZUŠ Štětí
 • 24.04.2019 - 18:00 - Sportovec roku - Kino Štětí
 • 07.05.2019 - 18:00 - Koncert pěveckého oddělení - Kino Štětí - fotky v GALERII
 • 15.05.2019 - 14:30 - Koncert pro seniory - U Cementárny 452
 • 15.05.2019 - 16:00 - Koncert pro seniory - Školní 700
 • 20.05 - 24.05.2019 - od 13:00 do 17:00 - Zápis do všech oborů ZUŠ - hlavní budova ZUŠ Štětí - info zde
 • 21.05.2019 - 17:00 - Třídní koncert žáků třídy P.Kunfrontové a M.Loučky
 • 28.05.2019 - 11:00 - Koncert pro ZŠ ve Štětí  - Kino Štětí
 • 28.05.2019 - 17:30 - Závěrečný koncert žáků HO "ZUŠ OPEN" 
 • 30.05.2019 - 16:30 - Koncert žáků Květy Markové - budova ZUŠ
 • 31.05.2019 - 15:00 - Koncert pro Hospic Sv. Štěpána v Litoměřicích
 • 01.06.2019 - 18:00 - "ZUŠ OPEN" České muzeum hudby města Prahy 
 • 19.06.2019 - 18:00 - Koncert bicích nástrojů - Kino Štětí
 • 23.06.2019 - 18:00 - dvě představení LDO - malý sál KS Štětí
 • 29.06.2019 - 18:00 - představení 2.skupiny LDO - budova ZUŠ
 • 01.07. - .21.08.2019 - Výstava prací žáků VO - Infocentrum Štětí
 • 31.08.2019 - 19:30 - Koncert Souboru bubeníků -  Hořínfest Hořín - fotky zde

Grafické pozvánky

v galerii najdete: