klavír

učitelé: Květa Marková, Petra Kunfrontová a Kamila Kašparová

Klavír patří již tradičně k nejoblíbenějším hudebním nástrojům. Žáci se při studiu seznámí se všemi hudebními obdobími a styly a naučí se hrát i podle akordových značek. Klavír má široké uplatnění ve všech hudebních žánrech a orchestrech, jako nástroj sólový i doprovodný.