zpěv

učitel: Jakub Koch 

Sborový zpěv

V ZUŠ Štětí jsou dva sbory. 
Sbor přípravný který navštěvují žáci od 1. až 3. třídy a sbor pro větší žáky od 4. ZŠ až po SŠ. Žáci zpívají populární a lidové písně ve sborových úpravách. Každý rok vystupují na koncertech školy, pro Hospic sv.Štěpána atd. Zúčastňují se také pěveckých soustředění. V plánu jsou i sborové přehlídky a soutěže.

Sólový zpěv

Na naší škole se vyučuje i sólový zpěv - zaměření populární zpěv. Žáci se učí ovládat pěveckou techniku, správné dýchání, intepretaci zadané písně. Zpívají na mikrofon s doprovodem klavíru, nebo halfplaybacku. Účastní se pěveckých soutěží např. Mezinárodní pěvecká soutěž Česko zpívá.

Hlavním předpokladem je chuť si zazpívat a hudební sluch. Uvítáme každého, kdo má sborový zpěv rád.