O naší škole

Jak učíme, něco ke stažení a školné

Škola hrou... a u nás to platí dvakrát :)

Jsme veřejnou školou hlavního vzdělávacího proudu s uměleckým zaměřením, umožňující schopným zájemcům od šesti do devatenácti let základní umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném a dramatickém oboru. Zvláštní důraz klademe na přípravu talentovaných žáků k dalšímu studiu na vyšších uměleckých školách. Současně usilujeme o to, aby umělecké vzdělávání bylo přístupné i žákům, kteří mají určité minimální předpoklady pro zdárný umělecký rozvoj a prokazují zájem o zvolený obor. Snažíme se též zajistit odborný pedagogický přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokračujte  níže ...

Školné :

Hudební obor

Přípravné oddělení - 2 hod. týdně

200 Kč / měs.

Hudební obor

I. a II. stupeň výuky - 2 až 3 hod. týdně

290 Kč / měs.

Hudební obor

Sborový zpěv - 2 hod. týdně

100 Kč / měs.

Výtvarný obor

přípravné oddělení - 2 hod. týdně

200 Kč / měs.

Výtvarný obor

I. a II. stupeň výuky - 3 hod. týdně

200 Kč / měs.

Dramatický obor

I. a II. stupeň výuky - 1 až 2 hod. týdně

290 Kč / měs.