O naší škole

Jak učíme, něco ke stažení a školné

Škola hrou... a u nás to platí dvakrát :)

Jsme veřejnou školou hlavního vzdělávacího proudu s uměleckým zaměřením, umožňující schopným zájemcům od šesti do devatenácti let základní umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném, literárně dramatickém a tanečním oboru. Zvláštní důraz klademe na přípravu talentovaných žáků k dalšímu studiu na vyšších uměleckých školách. Současně usilujeme o to, aby umělecké vzdělávání bylo přístupné i žákům, kteří mají určité minimální předpoklady pro zdárný umělecký rozvoj a prokazují zájem o zvolený obor. Snažíme se též zajistit odborný pedagogický přístup k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokračujte  níže ...

ŠVP

k nahlédnutí v ředitelně