Basová kytara

učitel: Jan Kalous

Ideální věk pro začátek studia se odvíjí od fyzické vyspělosti žáka / chlapců i dívek /. V obecné rovině se jedná o děti kolem sedmé třídy záklaní školy. Nezbytnou disciplínou studia je hra podle akordových značek a zapojení hráče do skupiny. Dobrý a technicky vybavený "basák" je dnes ozdobou každé kapely.