Basová kytara
učitel: Tomáš Kašpar

Ideální věk pro začátek studia se odvíjí od fyzické vyspělosti žáka / chlapců i dívek /. V obecné rovině se jedná o děti kolem sedmé třídy záklaní školy. Potřebným vybavením pro hru je samotný nástroj a basové combo. S pořízením a vhodným výběrem poradí učitel nástroje. Nezbytnou disciplínou studia je hra z notového zápisu, později hra podle akordových značek a zapojení hráče do skupiny. Dobrý a technicky vybavený "basák" je dnes ozdobou každé kapely.