Literárně dramatický obor

učitel: Libuše Strapczyková

Literárně dramatický obor na Základní umělecké škole Štětí začal fungovat na začátku roku 2018 pod vedení Kristiny Liškové, absolventky DAMU. V současné době se učí jednou týdně ve třech skupinách. Každá skupina za sebou má premiéru autorské hry a připravuje se na představení další. 

V tomto oboru mohou žáci navštěvovat:

1. skupina - děti od 7-10 let

2. skupina - děti od 10-14 let

3. skupina - děti od 13-18 let

Směry dramatické výchovy

Základním stavebním kamenem tohoto oboru jsou tvořivé činnosti dramatické, pohybové, hlasové, přednesové a slovesné, postavené na základě hry. Dramatická výchova má pro své cíle dva směry. Tím prvním je cesta k rozvoji osobnosti jednotlivce, prohloubení jeho schopností a současně rozvoj jeho sociálního cítění, prostřednictvím důrazu na kooperaci v kolektivu, naslouchání druhým, společnému řešení daných úkolů a problémů, a podobně.

Tím druhým směrem je snaha rozvíjet v dětech divadelní a slovesné talenty a vychovávat tak budoucí amatérské či profesionální divadelníky, kteří si lásku k divadlu ponesou po celý život. V praktické řeči to znamená, že si děti během studia vyzkoušejí práci na různých typech divadelních představení a zažijí různé druhy práce - ať už společné či jejich osobní.

Veřejná vystoupení

Součástí výuky je řada představení a jednotlivých vystoupení žáků pro veřejnost, kde se můžete setkat s výsledky jejich nelehké práce.