Housle

učitel: Tomáš Kašpar

Se hrou na tento nástroj se začíná co možná nejdříve, tj. nejpozději s první třídou základní školy. Při výchově žáka je zcela nezbytná spolupráce školy a rodičů. Důležitým předpokladem pro studium houslí je výborná sluchová analýza a motorické schopnosti. Odměnou za mimořádné úsilí žáka po dobu studia je pak možnost interpretovat to nejlepší z klasické hudby. Nástroje jsou rovněž k dispozici v naší ZUŠ.