Taneční obor

učitel: Jan Vozáb 

Taneční výchova vede své žáky k rozvoji jasnosti a jednoznačnosti v pohybu a vytváří široký pohybový repertoár. Žáci jsou vedeni k vnímání svého těla v klidu i v pohybu tak, aby byl vytvořen prostor pro práci s tělem a vyjádření sebe sama, což vede k rozvoji vlastní individuality i k uměleckému projevu, ke schopnosti práce s improvizací a experimentování.

Výuka obsahuje taneční průpravu, taneční praxi a improvizaci, základy tanečních technik a stylů, taneční tvorbu. Žáci jsou seznámeni s historií tance, různými tanečními styly (lidový, společenský, moderní) tak, aby měli znalosti všech základních tanečních technik, přičemž je důraz kladen na scénický tanec. Jelikož se jedná o práci s tělem, výuka obsahuje i témata o stavbě a struktuře lidského těla a je podporován rozvoj psychomotoriky, která je zaměřená na prožitek v pohybu, zvyšuje pohyblivost a vede k propojování mozku, nervů, svalstva a učí využívat dech.

Výstupem tohoto vzdělání je umělecké dílo jednotlivce nebo skupiny, které je prezentováno široké veřejnosti ve formě vystoupení.

Taneční obor je kolektivní výukou probíhající ve skupině 5-15 dětí. Realizována je formou přípravného studia v rozsahu 1-2let pro děti ve věku 5-6let, přípravného studia v rozsahu 1roku pro žáky od 13let, I.stupněm základního studia pro děti a mládež od 7let a II.stupně základního studia pro mládež od 14let.

Výuka bude probíhat na našem detašovaném pracovišti, v nově upravené učebně ZŠ Ostrovní. A takhle to tam vypadá :)