Elektrické klávesové nástroje

učitel: Tomáš Kašpar ml.

Hrou na elektronické klávesové nástroje se rozumí hráčská schopnost a dovednost ovládat různé typy elektronických keyboardů a syntezátorů, znalost základních pojmů v oblasti MIDI a také schopnost ovládání těchto typů nástrojů v DAW prostředí (software pro tvorbu hudby).
Cílem je naučit žáka hráčským (interpretace jednotlivých skladeb), aranžérským (možnost volby i tvorby zvukových rejstříků z dané palety možností) a analytickým schopnostem (rozvoj harmonického myšlení (schopnost rozeznávat akordy v písních,atd.)).