hudební nauka

učitel: Kamila Kašparová

Hudební nauka

Součástí hudebního vzdělání každého dobrého muzikanta je i hudební teorie. Její výuka provází naše žáky v hodinách hudební nauky od 1. do 5. ročníku. V moderní učebně, vybavené audiovizuální technikou, počítačem a velkoplošnou projekcí, získávají děti nezbytné teoretické vědomosti. Nechybí ani jedna z nejdůležitějších složek pro správný vývoj osobnosti hudebníka - vlastní zpěv s živým hudebním doprovodem.

Přípravná hudební výchova

Přípravnou hudební výchovu navštěvují prvňáčci. Žáci se zde formou hry učí základním hudebním návykům a připravují se ke studiu na vybraný hudební nástroj. Hned od 1. pololetí se P.H.V. dělí na část teoretickou a část praktickou, kde již děti v kroužcích o 2 - 4 žácích dělají první krůčky ve hře na zvolený nástroj.