Výtvarný obor

učitelé: Lenka Dunajová a Karolína Dunajová

Výtvarný obor ZUŠ nabízí výtvarné vzdělání dětem od 6ti let v předmětu výtvarná tvorba : kresba, malba, grafika; práce s hlínou, sádrou, objekty z drátů, papíru a podobně; kontakt s materiálem a prostředím, aktivity v krajině

Studium je rozděleno na:
  • Přípravnou výtvarnou výchovu - dvouleté. Žáci se učí základním dovednostem a návykům.
  • Základní studium I. - sedmileté. Žáci prohlubují své dovednosti a schopnosti. Jsou vedeni k rozvoji výtvarného myšlení a cítění
  • Základní studium II. - čtyřleté. Výuka probíhá jedenkrát týdně ve dvou až tříhodinovém bloku. Přípravné studium, 1. a 2. ročník mají dvouhodinovou dotaci jedenkrát týdně.


Žáci studující výtvarný obor se seznamují s různými výtvarnými technikami. které uplatňují ve své tvorbě. Snaží se realisticky i abstraktně vyjádřit svůj názor na viděnou skutečnost. ZUŠ je školou výběrovou, proto se předpokládá žákův zájem o zvolený obor a v neposlední řadě i zájem ze strany rodičů. S prací našich žáků se můžete seznámit na výstavách v Městské knihovně Štětí, v informačním středisku města či v městském kině.