Šablony I - ZUŠ Štětí

Projekt je podpořen z výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I

Spolufinancováno Evropskou unií.

Cílem projektu je podpora inovativní výuky žáků (např. využitím moderních technologií ve výuce). Projekt dále podpoří účast pedagogů školy ve vzdělávacích programech v rámci DVPP.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002412

Realizace projektu 1. 1. 2023 až 31. 8. 2025