Základní umělecká škola Štětí
Umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném a dramatickém oboru

DĚKUJEME všem zúčastněným na akci "Zahrada"

Vítejte! Toto jsou naše nejbližší akce:

  • 24.04.2019 - 18:00 - Sportovec roku - KINO Štětí
  • 07.05.2019 - 18:00 - Koncert pěveckého oddělení - Kino Štětí
  • 15.05.2019 - 14:30 - Koncert pro seniory - U Cementárny 452
  • 15.05.2019 - 16:00 - Koncert pro seniory - Školní 700
  • 20.05 - 24.05.2019 - od 13:00 do 17:00 - Zápis do hudebního oboru ZUŠ - Hlavní budova ZUŠ Štětí
  • 28.05.2019 - 11:00 - Koncert pro ZŠ ve Štětí 
  • 28.05.2019 - 17:30 - Závěrečný koncert žáků HO "ZUŠ OPEN

 .... všechna vystoupení a akce školy najdete zde v aktualitách


Klasifikace žáka - zde můžete nahlédnout do prospěchu, na probíranou látku žáka a také kontaktovat učitele.


Asociace základních uměleckých škol ČR

Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru