Základní umělecká škola Štětí
umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném a dramatickém oboru 

Á pr-vá dru-há tře-tí čtvr-tá :)

Upozornění :)

Vážení rodiče, milí žáci,

jak víte, mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se od dnešního dne (18.9.2020) zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest kromě společných prostor i v učebnách, a to pro všechny žáky (mimo 1. stupeň ZŠ) a pracovníky škol, tedy i ZUŠ. Výjimkou je hra na dechový nástroj a zpěv - tam při výuce ochrana možná není. U kolektivní výuky hudební nauky, výtvarného oboru a literárně dramatického oboru jsou však roušky vyžadovány u všech žáků, jelikož jsou často promíchány mladší a starší ročníky.

Pro udržení bezpečného prostředí umožňujeme vstup do školy pouze žákům, kteří nevykazují příznaky infekčního onemocnění a dbáme na to, aby používali dezinfekci, která je k dispozici ve všech prostorách školy. Rodiče a doprovod mohou do budovy pouze v odůvodněných případech.

Pokud se stane, že se žák nemůže osobně dostavit na výuku (např. karanténa atd.), jsme připraveni na distanční formu výuky (v přípravě G suite od Google), jež nám umožňuje bezpečně vyučovat on-line. Stále se také připravujeme a těšíme na veřejná vystoupení, ale zároveň pracujeme i na další cestě, kterou budeme schopni um našich žáků a žaček prezentovat.

Všichni pedagogové rádi odpoví na vaše případné dotazy.

Chci vám poděkovat za spolupráci a přeji všem pevné zdraví a dostatek optimismu.

S úctou

Jan Hrovatitsch

ředitel

Klasifikace žáka - zde můžete nahlédnout do prospěchu, na probíranou látku žáka a také kontaktovat učitele.


PŘIHLÁŠKA do oborů ZUŠ - klikni zde


Aktuality :)

  • Informace z naší školy s platností od 10. září 2020. Vyučování v hudebním, výtvarném i literárně - dramatickém oboru u nás stále pokračuje prezenčně s dodržováním stejných pravidel, která platí na školách základních, tzn. používání roušek ve společných prostorách budovy. Do budov ZUŠ mohou vstupovat pouze žáci bez doprovázející osoby a při vstupu si vždy vydezinfikují ruce. Jednotlivé učebny jsou pravidelně větrány... Přejeme hezké a pokud možno klidné dny!
  • jsme opravdu moc hrdí na naše zpěvačky Nelu Bílou a Sandru Michalcovou, které se zúčastnily mezinárodní pěvecké soutěže Česko zpívá v Trutnově! Sice do finále nepostoupily, ale zážitek to byl obrovský :)  Dík patří také jejich učiteli Jakubu Kochovi, který je na soutěž připravoval zde foto
  • výtvarné 5-minutovky pro všechny  
  • výuková videa pro bubeníky na Youtube pěkně pohromadě - ať se daří :)

  • naše ZUŠ má Inst@gr@m

.... všechna vystoupení a akce školy najdete zde v aktualitách


Zajímavosti :)

Jako partneři knihy Litoměřicko z nebe vám nabízíme listování touto zajímavou publikací pomocí elektronického listovače. Asociace základních uměleckých škol ČR

Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru