Základní umělecká škola Štětí
Umělecké vzdělání v hudebním, výtvarném a dramatickém oboru

Škola hrou! ...a u nás to platí dvakrát :)


Klasifikace žáka - zde můžete nahlédnout do prospěchu, na probíranou látku žáka a také kontaktovat učitele.


Asociace základních uměleckých škol ČR

Celostátní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru